Chemistry is the science of life
Header

گروه آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه استان، دراجرای برنامه عملیاتی خود درنظردارد بانک سوال ازکتاب شیمی۲(پایه یازدهم) را تهیه نماید. شایسته است همکاران محترم نمونه سوالات خود را تا تاریخ۹۶/۱۰/۲۰ ازطریق پست الکترونیکی alirezabadini@gmail.com درقالب فرمت pdf وword مطابق دستورالعمل زیر ارسال نمایند.بانک سوال ۱۱

بانک سوال ۱۱