Chemistry is the science of life
Header

۱- ناحیه ۲ زاهدان

۲-ناحیه ۱ زاهدان

۳-سراوان

 

 

مسابقات آزمایشگاهی مرحله استانی در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۲/۱۴ در محل پژوهش سرای دانش آموزی پویندگان شهر زاهدان برگزار شد و رتبه های برتر به صورت زیر تعیین شد.

۱- دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش

۲-دبیرستان دخترانه نمونه نرجس

۳-دبیرستان پسرانه نمونه امام صادق(ع)