Chemistry is the science of life
Header

         گروه آموزشی شیمی استان در اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشور در نظر دارد مسابقه فیلم کوتاه آموزشی از کتاب شیمی ۲ فصل دوم  (در پی غذای سالم) را برگزار نماید. شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به جمع آوری و ارسال آثار همکاران با ذکر اطلاعات کامل همکار (نام-نام خانوادگی-محل خدمت-شماره پرسنلی)حداکثر تا ۲۵ فروردین ۹۷ به این اداره  کل و یا از طریق پست الکترونیکی alirezabadini@gmail.com  صورت گیرد.

در تهیه فیلم آموزشی نکات زیر رعایت شود :

  • فیلم برداری با کیفیت بالا (HD) انجام شود.
  • فیلم با دو فرمت MP4 و AVI ارسال گردد.
  • زمان فیلم بین ۳ تا ۱۰ دقیقه باشد.

ضمناً از آثار برتر تقدیر کتبی به عمل خواهد آمد.

گروه آموزشی شیمی استان دراجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوردرنظردارد طراحی واقعیت افزوده کتاب شیمی ۱(پایه دهم) ازصفحات ۶۵ تا۸۱ را مطابق دستورالعمل ذیل به انجام برساند. شایسته است ضمن اطلاع رسانی، اقدام لازم نسبت به جمع آوری وارسال آثار همکاران حداکثرتاتاریخ ۵بهمن ماه ۹۶ به این اداره کل یا از طریق پست الکترونیکی alirezabadini@gmail.com صورت گیرد.

دستورالعمل واقعیت افزوده

یکی از تکنولوژی های نوین کاربردی در حوزه آموزش، واقعیت افزوده می باشد. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مفهوم جدیدی را شکل می دهد که می تواند به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده شود. در این فناوری، عناصری پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌ شود. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا داده‌های GPS می‌باشد ایجاد می‌شود. لذا در واقعیت افزوده بخشی از اطلاعاتی را که کاربر درک می‌کند، در دنیای واقعی وجود دارند و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شده‌اند.
با تغییر نظام آموزشی و برای رسیدن به اهداف برنامه درس ملی که زمینه ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می‌آورد، لزوم استفاده از واقعیت افزوده به عنوان ابزاری کارآمد در افزایش کیفیت نظام آموزشی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. از این رو یکی از برنامه های تعیین شده توسط دبیرخانه، تهیه واقعیت افزوده از کتاب شیمی ۱ (پایه دهم) می باشد.
در راستای این هدف انتظار می رود همکار محترم هرگونه اطلاعات تکمیلی شامل فیلم، انیمیشن، عکس و فایل pdf ( سوال ، طراحی آزمایش ، بیشتر بدانید و …) ارسال نمایند.

توجه:
• با توجه به اینکه این مطالب با همکاری دفتر تالیف به کتاب شیمی درسی دانش آموزان اضافه می شود لذا اطلاعات انتخاب شده باید در راستای اهداف دفتر تالیف باشد.
• فیلم، انیمیشن و عکس های ارسالی فارسی باشد.
• سوالات انتخابی تشریحی و مطابق اهداف دفتر تالیف و در سطوح بالای یادگیری حیطه شناختی باشد.
• بیش تر بدانیدهای اضافه شده با ذکر منبع معتبر ارسال گردد.

گروه آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه استان،دراجرای برنامه عملیاتی خوددرنظرداردبانک طرح درس ازصفحات ۶۳-۵۶ازکتاب شیمی۲(پایه یازدهم) راتهیه نماید.شایسته است همکاران محترم طرح درس خودراحداکثرتاتاریخ  بیستم بهمن ماه نودوشش درقالب دو فرمتpdfوword ازطریق پست الکترونیکی  alirezabadini@gmail.com مطابق جداول پیوست ارسال نماید.
طرح درس ۱۱

گروه آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه استان، دراجرای برنامه عملیاتی خود درنظردارد بانک سوال ازکتاب شیمی۲(پایه یازدهم) را تهیه نماید. شایسته است همکاران محترم نمونه سوالات خود را تا تاریخ۹۶/۱۰/۲۰ ازطریق پست الکترونیکی alirezabadini@gmail.com درقالب فرمت pdf وword مطابق دستورالعمل زیر ارسال نمایند.بانک سوال ۱۱

بانک سوال ۱۱

گروه شیمی استان در نظر دارد در اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری، کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی را در روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه ساعت ۱۶ در محل پزوهشکده تعلیم و ترتیب استان برگزار نماید.

کتابچه نظارت بالینی

دبیرخانه راهبری شیمی کشور در نظر دارد محتوای کتاب درسی شیمی ۲ (پایه یازدهم) را مورد نقد و بررسی قرار دهد، لذا شایسته است همکاران محترم آثار خود را با محوریت فصل دوم در قالب فایل word و pdf حداکثر تا ۲۰ آبان ماه به آدرس الکترونیکی alirezabadini@gmail.com ارسال نمایند.

format word

format pdf

۱- زهک

۲-ناحیه۱ زاهدان

۳-ناحیه ۲ زاهدان